ما را دنبال کنید:

آرمان نگار عدالت ایرانیان

ارائه دهنده کلیه خدمات حقوقی

خانه وکیل دعاوی ثبتی

پرونده های دعاوی ثبتی ، که در ارتباط کامل با اموال غیرمنقول ( ساختمان ، زمین ) می باشد حجم قابل توجهی از پرونده های مطروحه در مراجع قضایی و شبه قضایی را به خود اختصاص داده اند . از سویی ما با اصلاحات متعدد قانون ثبت و از سویی دیگر با کثرت بخشنامه های ثبتی ، عملاً با نوعی پیچیدگی در دعاوی ثبتی مواجه هستیم که رویه های گوناگون و تشتت آرای قضایی بر این امر نیز دامن زده است.

از طرفی نیز عدم آگاهی و عدم اطلاع افراد در خصوص  پرونده های دعاوی ثبتی و نحوه طرح دعوا و دفاع در قبال آن ، بر روند رسیدگی های قضایی و اطاله دادرسی تأثیر بسزایی گذاشته است . که این مهم جز از طریق تجربه و لمس پرونده های متعدد ثبتی توسط وکیل دعاوی ثبتی امکان پذیر نیست .

مجموعه وکلای دعاوی ثبتی در موسسه حقوقی آرمان نگار عدالت ایرانیان در دعاوی ثبتی با ۵ حوزه تخصصی ذیل بر اساس بیش از یک دهه تجربیات و سوابق ، آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی و در خصوص دعاوی ثبتی به شما عزیزان می باشد .

۱) دعاوی اسناد مالکیت ( در خصوص موضوعات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و صدور سند مالکیت اعیانی واخذ سند مالکیت و غیره )

۲) دعاوی اعتراض به عملیات ثبت املاک ( در موضوعات ثبت مالکیت ، تحدید حدود ، اعتراض به ثبت و حدود املاک و غیره )

۳) دعاوی اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا  ( در خصوص توقیف و بازداشت اموال منقول و غیر منقول از طریق ثبت ، مزایده ، اعتراض به عملیات اجرایی ثبت ، اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ، اعتراض به نظریه کارشناس و صدور اجرائیه و ابطال اجرائیه و اخذ دستور موقت و غیره )

۴) دعاوی افراز ( مشتمل بر دعوای اعتراض به عملیات افراز و دعوای ابطال صورت مجلس افراز و غیره )

۵) دعاوی تفکیک ( مشتمل بر دعاوی تفکیک عرصه و اعیان و اعتراض به عملیات تفکیکی و ابطال صورت مجلس تفکیکی )

روشن است چگونگی طرح دعوا و ارائه دادخواست در دعاوی ثبتی در محاکم دادگستری و هیأت های حل اختلاف ثبتی و شورای عالی ثبت ، هیأت نظارت ثبت ، اداره اجرای ثبت و غیره و دفاع در قبال دعاوی مطروحه نیاز به تجربه و دانش تخصصی در حوزه دعاوی ثبتی و اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به آن دارد که در صلاحیت وکیل متخصص دعاوی ثبت می باشد .

جهت اخذ مشاوره با وکیل امور ثبتی ، با ما تماس بگیرید .