ما را دنبال کنید:

آرمان نگار عدالت ایرانیان

ارائه دهنده کلیه خدمات حقوقی

خانه دعاوی مالیاتی

دعاوی مالیاتی

مالیات به وجوه یا اموالی گفته می شود که دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون و برای تامین مخارج عمومی دریافت می‌نماید .

اخذ مالیات از وظایف دولت محسوب می‌شود که طبق مقررات از مودیان مالیاتی مطالبه و وصول می نماید . فرایندهای مالیاتی شامل : شناسایی ، ثبت نام مودیان ، مطالبه مالیات ، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات می باشد .

طبق قانون این هفته مودیان داده شده است که در صورت بروز اختلاف در امور مالیاتی به مراجع صالح رجوع نمایند . به دعاوی مالیاتی در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی می شود و در صورتی که در این مراجع حل و فصل نگردد می توان به دیوان عدالت مراجعه نمود .

مراجع اختصاصی غیر قضایی جهت رسیدگی به دعاوی مالی عبارتند از :

۱- مرحله اداری و توسط مسئول ذیربط اداره مالیاتی

۲- هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر

۳- شورای عالی مالیاتی

۴- هیاًت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

نخستین مرحله حل اختلاف مالیاتی توسط مرجع اداری انجام می‌گیرد و در صورتی که در این مرحله حل و فصل نگردد ، پرونده جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی ارسال می گردد که می‌توان از آراء صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدیدنظرخواهی نمود که در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رسیدگی می گردد .

معمولاً دعاوی مالیاتی در هیاًت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر پس از رسیدگی های لازم ختم رسیدگی اعلام و راًی صادره قطعی و لازم الاجرا می باشند .

ولی در مواردی نیز ممکن است در جریان رسیدگی مقررات قانونی درست اجرا نشده باشد در چنین مواردی طرفین دعاوی مالیاتی اعم از مؤدی ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به رای صادره فرجام‌خواهی نمایند که در شورای عالی مالیاتی رسیدگی می گردد . طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم مهلت اعتراض به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی می باشد .

در دعاوی مالیاتی می‌توان نسبت به مالیات های قطعی که در مرجع دیگر قابل طرح نباشد به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نمود در این گونه موارد ، وزیر امور اقتصاد و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید .

وکیل دعاوی مالیاتی

در دعاوی مالیاتی وکیل می تواند با رعایت مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و در حدود اختیاراتی که در وکالتنامه به وی اعطا گردیده از حقوق مؤدی در مراجع دادرسی مالیاتی دفاع نماید .

وکیل دعاوی مالیاتی می تواند وکالت مؤدی را در تمامی مراحل دادرسی اعم از هیات های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی ، دیوان عدالت اداری و هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، بر عهده بگیرد . وکیل دعاوی مالیاتی مکلف است طبق بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم معادل پنج درصد حق الوکاله تمبر باطل نماید .

وکالت دعاوی مالیاتی مستلزم داشتن تجربه کافی و آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات مالیاتی می باشد تا بتواند به بهترین نحو از حقوق موکل در مراجع حل اختلاف دفاع نماید در بسیاری مواقع افراد به جهت عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم استفاده از وکیل مالیاتی توانایی دفاع در پرونده مالیاتی را نداشته و همین امر باعث تضییع حقوق وی می گردد .

موسسه حقوقی آرمان نگار عدالت ایرانیان در دپارتمان دعاوی مالیاتی با بهره گیری از کارشناسان و وکلای مالیاتی که همگی تجربه و سابقه کافی در دعاوی مالیاتی را دارا می باشند با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی و وکالت دعاوی مالیاتی توانسته رضایت موکلین را فراهم نماید و با توجه به اینکه وکالت دعاوی مالیاتی کاملا تخصصی می باشد و تعداد اندکی از وکلا در این حوزه فعالیت می نماید ، موسسه حقوقی آرمان نگار عدالت ایرانیان آماده ی ارائه خدمات حقوقی خویش در حوزه ی دعاوی مالیاتی می باشد ، جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید .