ما را دنبال کنید:

مدیریت قراردادها

ارائه خدمات حقوقی در حوزه مدیریت قراردادها از بدو مذاکرات…

خدمات حقوقی

ارائه خدمات حقوقی در حوزه مدیریت کلیه قرارداد ها

ملک و املاک

ارائه خدمات حقوقی در حوزه ملک و املاک

ok12121

! با شما هستیم

Separator-Image-Blue

عدالت ایرانیان با داشتن بیش از یک دهه سابقه کاری در بخش‌های، حقوقی، کیفری، ملکی، ثبتی، بین المللی و دیگر امور حقوقی با ارائه مشاوره حقوقی، قبول وکالت و ارزیابی پرونده‌ها، موکلین را از روند رسیدگی، درصد موفقیت و شرایط کلی پرونده آگاه می سازد. موسسه آرمان نگار عدالت ایرانیان تلاش دارد تا زمان رسیدن به نتایج پرونده را با هزینه‌های مشخص برای موکلین تسهیل کند.

خدمات عدالت ایرانیان

Separator-Image-Blue
عدالت ایرانیان با داشتن بیش از یک دهه سابقه کاری در بخش‌های، حقوقی، کیفری، ملکی، ثبتی، بین المللی و دیگر امور حقوقی با ارائه مشاوره حقوقی، قبول وکالت و ارزیابی پرونده‌ها، موکلین را از روند رسیدگی، درصد موفقیت و شرایط کلی پرونده آگاه می سازد. موسسه آرمان نگار عدالت ایرانیان تلاش دارد تا زمان رسیدن به نتایج پرونده را با هزینه‌های مشخص برای موکلین تسهیل کند.

حقوق و خانواده

کار و تجارت

ثبت شرکت

مراجع قضایی

خدمات حقوقی

ملک و املاک